รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชาชนทั่วไป

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รายชื่อผู้ลงทะเบียนส่งผลงานประเภท Oral presentation

รายชื่อผู้ลงทะเบียนส่งผลงานประเภท Poster presentation

ที่พักโรงแรมจังหวัดขอนแก่น สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น โปรแกรมทัวร์จังหวัดขอนแก่น

คู่มือลงทะเบียนประชาชนทั่วไป
กำหนดการงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดกิจกรรมในงานมหกรรมแพทย์แผนไทยฯ ภาคอิสาน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
Khonkaen Provincial Health Office 108 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-221125

ผังการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10


Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project

Project Name


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project