งานร้องทุกข์/ร้องเรียน

คำสั่งคณะกรรมการร้องทุกข์ร้องเรียน สสจ.ขอนแก่น
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปี 2561
ปรับปรุง สิงหาคม 2561
คู่มือดำเนินงานร้องทุกข์ร้องเรียน ปี 2561
 
 

บทความล่าสุด